Hirvenpyynti

Alla syyskokouksessa 1.8.2016 hyväksytyt metsästysseuran hirvenpyyntisäännöt.

Syksyn hirvenpyyntiin osallistumisesta ilmoitettava pyynninjohtajalle viimeistään syksyn pyyntikokouksessa.

Pyynti toteutetaan seuran hirvenpyyntisääntöjen mukaisesti.

Pyyntiin osallistuvien on ennen pyynnin aloitusta ammuttava ampumaradalla 30 harjoituslaukausta.

Mikäli et pääse seuran järjestämiin harjoituksiin voit käydä itse ampumaradalla ja käyttää alla olevaa lomaketta.