Yhdistyksemme

Antti Ruokojan Palonpirtin avajaispäivänä 15.12.2001 kaataman uroksen sarvet.

Peltokorven ja Välikylän metsästysseura ry on perustettu 1936. Seuran vuokraamat maa-alueet sijaitsevat Kälviällä sijoittuen seuraville kylille: Peltokorpi, Ridankylä, Hilli, Välikylä ja Rimpilä. Pinta-alaa seuralla on n.12000 hehtaaria ja jäseniä n.150.

Hillissä Palolla seuralla on lahtivaja ja Palonpirtti, Lintukankaan metsäautotien varrelta löytyy Pysäkinkämppä, Köyrisenjärven rannalla on Köyrisenkämppä ja Ristilammenrannalta ja Ilkannevan laidalta löytyvät seuran laavut.