Toiminta

 

Metsästysseurat huolehtivat alueensa metsästyksen käytännön järjestelyistä, riistanhoidosta, riistakantojen laskennoista sekä metsästyksen vartioinnista.